Central The1 Credit Card

 

รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อช๊อปตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
ที่มัทสึโมโตะ คิโยชิ ทุกสาขา 1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66

เงื่อนไขทั่วไป : สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ มัทสึโมโตะ คิโยชิ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 –  31 ม.ค. 66 ยกเว้น รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และยอดใช้จ่ายผ่าน SUMSUNG PAY, DOLFIN WALLET, QR payment และ E-WALLET ทุกประเภท • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชั่น UCHOOSE ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกโดยคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการ • สำหรับยอดซื้อสินค้าครบทุก 800 บาทต่อเซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 40 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ต่อหมายเลขบัญชี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ต่อเดือน โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังทำรายการ • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์ • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์จากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ผิดพลาด หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก / ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือ ข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy