Central The1 Credit Card

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%

ยอดใช้จ่าย/ เซลล์สลิป ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 4%

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท/เซลล์สลิป และ 400 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

 รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืนพิเศษ 600 บาท เมื่อสะสมยอดซื้อสินค้าครบ 20,000 บาทขึ้นไป ตลอดรายการ

(จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 800 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนทาง Uchoose หรือ SMS ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรก เพื่อรับเครดิตเงินคืน

พิมพ์ TNY (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

ตั่งแต่  10 มี.ค. 2564- 30 มิ .ย. 2564

เงื่อนไขทั่วไป

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, LOOKS, เฮลธิฟูลทุกสาขา และ ท็อปส์ ออนไลน์ ระหว่าง10 มี.ค. 2564- 30 มิ .ย. 2564 ยกเว้น ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่เช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และยอดใช้จ่ายผ่าน DOLFIN WALLET

• ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นส่วนลด สำหรับพนักงานในเครือเซ็นทรัล •  สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/ แลก หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้

• บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์

• บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้เครดิตเงินคืนไปโดยผิดพลาด หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก

• ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว

• บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น

•เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือ ข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

• ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชั่น UCHOOSE ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรกโดยคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการ

• สำหรับยอดซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 40 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 80 บาท ต่อเซลล์สลิป และสูงสุด 400 บาท ต่อหมายเลขบัญชี (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังทำรายการ

• รับเครดิตเงินคืนพิเศษเพิ่ม 600 บาท สำหรับยอดซื้อสินค้าสะสมครบ 20,000 บาทขึ้นไป และจำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 2400 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจบรายการ

Powered by MakeWebEasy.com