SCB Debit Mastercard
1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66

ใช้บัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การด์ทุกประเภทรับส่วนลด 50 บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และจ่ายผ่านบัตร จำกัดส่วนลดสูงสุด 50 บาท/ท่าน/เดือน

1 ธ.ค. 65-31 มี.ค. 66

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตรเครดิต SCB และบัตรเครดิต CardX รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวนหมวด Personal Care และ Beauty Shopข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

● สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้นบัตรแฟมิลี่พลัส และบัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน ณ ร้านค้าหมวด Personal Care และ Beauty Shop ทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ (ภายใต้ SIC CODE ที่ทาง VISA, MASTERCARD กำหนด ได้แก่ 5047, 5094, 5311, 5399, 5411, 5499, 5533, 5661, 5722, 5734, 5912, 5941, 5977, 5999, 6011 และ 8999) ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (ที่เป็นยอดใช้จ่ายตามจริง แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น (ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์)

● ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%โดยจำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 คะแนนต่อท่านต่อร้านค้าต่อเดือน หรือเทียบเท่า 5,000 บาทต่อท่านต่อเดือนตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

● สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ต่อท่าน รวมทุกประเภทบัตรฯตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้

● ธนาคารจะดำเนินการตัดคะแนนสะสม SCB Rewards และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากสิ้นเดือนของแต่ละรอบปฏิทิน โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

● ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)

● คะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 

● ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

● รายการเครดิตเงินคืนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 

● ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

● ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหา กรุณาติดต่อผุ้ให้บริการโดยตรง

● ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

● กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่น ๆ ของธนาคาร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy